Transformacja cyfrowa

Wejdź na wyższy poziom organizacji

Elektroniczny obieg dokumentów w przedsiębiorstwach to często proces zatrzymany w połowie, gdzie proces kończy się na wprowadzeniu skanów dokumentacji do wewnętrznego sytemu oraz integrację z systemem poczty elektronicznej. Koniec końców, przedsiębiorstwa i tak muszą sięgać do oryginałów, a ich treść jest analizowana słowo po słowie. Sporządzenie każdego nowego dokumentu prowadzi do powtórki całego procesu, co generuje te same ryzyka i dodatkowe koszty.

Przeprowadzamy kompleksową Transformację Cyfrową przedsiębiorstw i organizacji, od jej planowania, poprzez audyt prawny, na wdrożeniu nowych technologii kończąc.

Na Transformację Cyfrową składają się następujące kroki:

 • Doradztwo przy wyborze optymalnych rozwiązań oraz zaplanowanie przebiegu
  Transformacji, opieka merytoryczna nad Klientem,
 • Ożywienie dokumentacji – przeprowadzenie kompleksowej Transformacji
  Cyfrowej wiąże się z przeniesieniem wybranych umów do ich wersji
  elektronicznej, dzięki czemu ich cykl życiowy będzie mógł przebiegać cyfrowo i
  być zautomatyzowany.
 • Digitalizacja dokumentacji, na co składa się jej uporządkowanie, kategoryzacja i
  indeksacja w bezpiecznej chmurze, przez co Klient otrzymuje w pełni cyfrową
  bibliotekę wraz z szybkim wyszukiwaniem treści oraz bazą danych umowny

Dlaczego Transformacja Cyfrowa Dokumentacji
Korzyści:

 • W pełni cyfrowa, zindeksowana i kompletna baza dokumentów.
 • Ułatwiony monitoring danych poprzez dynamiczną bazę danych z wszystkimi istotnymi postanowieniami i klauzulami umownymi klienta.
 • Ożywione umowy zawarte elektronicznie i oparte o indeksowane dane
  Zarządzanie dokumentacją staje się szybkie i bezpieczne.
 • Redukcja kosztów związanych z analizą i zarządzaniem dokumentacji
 • Transformacja cyfrowa z Pactt pozwala przedsiębiorstwom minimalizować ryzyka, które są spowodowane szybko zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz postępem technologicznym.

  • ryzyko błędu ludzkiego podczas wprowadzania danych do systemu
  elektronicznego obiegu dokumentów.

 • zmieniające się przepisy branżowe – prawo budowlane, prawo energetyczne,
  prawo ochrony środowiska, itp.
 • zmiany w przepisach administracyjnych,
  zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowych,
 • przegapienie istotnych terminów umownych, których przeoczenie wiąże się z
  naliczeniem kar umownych oraz innymi skutkami prawnymi,
 • niekoherentność zapisów umownych z przepisami wewnętrznymi organizacji,
 • niekompletna dokumentacja w przypadku kontroli administracyjno-skarbowej

Partnerzy Pactt w Transformacji Cyfrowej

Wspiera nas wyspecjalizowana kancelaria prawnicza:

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc? Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24h.

Kontakt